Här kommer information om föreningar och organisationer att publiceras

På ABF, Kyrkogatan 6, träffas

Släktforskarna i Motala