På ABF, Kyrkogatan 6, träffas

Släktforskarna i Motala